Colofon

Colofon Zwitserland

Petersen Matex AG
Grafenauweg 10
CH-6301 Zug
Zwitserland

E-Mail: info@petersenmatex.com
Internet: www.petersenmatex.com

Petersen Matex AG wordt vertegenwoordigd door: Rudolf A. Naumann, Voorzitter van de Raad van Beheer, alsmede Christian Schimmel, lid van de Raad van Beheer, ieder afzonderlijk tekenbevoegd.
Handelsregister: Handelsregister van het kanton Zug:
Bedrijfsidentificatienummer: CHE-496.596.754.
BTW-referentienummer: CHE-496.596.754 MWST.

 

Colofon EU

Petersen Matex Trading GmbH
Schlossgarten 41
22043 Hamburg
Deutschland

Telefoon: +49 40 6891 4900
E-Mail: info@petersen-matex.de
Internet: www.petersen-matex.de

Geregistreerd door: Amtsgericht Hamburg.
KvK-nummer: 114503.
BTW-identificatienummer: DE284965201.
Directie: Markus Storbeck, gemachtigd tot vertegenwoordiging.

 

Juridische informatie

Wij streven ernaar de informatie op deze website zo volledig, actueel en correct mogelijk aan te bieden. Fouten kunnen desondanks niet volledig worden uitgesloten. Wij aanvaarden bijgevolg geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid en doorlopende actualiteit. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de inhoud zonder aankondiging vooraf geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te schrappen of tijdelijk niet te publiceren.

Toegang tot en gebruik van deze website zijn voor risico van de gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade, voor onder andere directe, indirecte, toevallig optredende, vooraf concreet te bepalen of gevolgschade die beweerdelijk optreedt in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetcontent.

In onze internetpagina’s kunnen externe links naar de internetpagina’s van derden opgenomen zijn. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de pagina’s van derden. Wij aanvaarden derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van de internetpagina’s van derden die bereikt worden via de externe links van deze informatie. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle content die mogelijk strafbaar is, in strijd is met de goede zeden of zou kunnen leiden tot aansprakelijkheid. Voor de informatie en diensten van gekoppelde webpagina’s zijn de desbetreffende derden volledig verantwoordelijk.

Bij het opvragen van gegevens van deze website worden toegangsgegevens opgeslagen. Dit zijn gegevens over de pagina van waaruit de gegevens worden opgevraagd, de naam van het opgevraagde bestand, de datum, tijdstip en duur, het volume van de overgedragen gegevens en de status (bijv. bestand overgedragen, bestand niet gevonden). De opgeslagen gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden en niet doorgegeven aan derden.

Indien er persoonlijke of zakelijke gegevens kunnen worden ingevuld (mailadressen, namen, adressen), worden deze uitsluitend op vrijwillige basis prijsgegeven.

 

Gegevensbescherming

Op grond van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de federale wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft eenieder recht op bescherming van zijn privésfeer en bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. Petersen Matex AG leeft deze bepalingen na. Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

In nauwe samenwerking met onze hostingproviders doen wij ons best onze databanken zo goed mogelijk te beschermen tegen toegang door derden en verloren gaan, misbruik en vervalsing.

Bij toegang tot onze websites worden de volgende gegevens opgeslagen in logboekbestanden: IP-adres, datum, tijdstip, browservraag en algemene informatie over besturingssysteem resp. browser.

Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme analyses om trends te kunnen herkennen waarmee Petersen Matex AG zijn aanbod kan verbeteren. Conform Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) zijn wij wettelijk verplicht de verbindingsgegevens gedurende zes maanden te bewaren.

Wanneer u vrijwillig contact opneemt, wordt uw e-mailadres opgeslagen in een separate databank die niet gekoppeld wordt aan anonieme logboekbestanden. U kunt uw registrering te allen tijde ongedaan maken.

 

Gegevensbescherming, persoonsgegevens

Verantwoordelijk voor de vastlegging, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn:

in Zwitserland

Petersen Matex AG
Grafenauweg 10
CH-6301 Zug
Zwitserland
E-Mail: info@petersenmatex.com

in EU:

Petersen Matex Trading GmbH
Schlossgarten 41
22043 Hamburg
Deutschland
Telefoon: +49 40 6891 4900
E-Mail: info@petersen-matex.de

 

Persoonsgegevens

Indien u bezwaar wilt maken tegen elke vorm van registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens conform wettelijke bepalingen inzake de gegevensbescherming of tegen bepaalde maatregelen, kunt u dit kenbaar maken via een e-mail of een brief naar het bovenstaande adres.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Daaronder vallen uw naam, adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die niet met uw identiteit in verband gebracht kan worden (bijv. aantal gebruikers van een website) behoort daar niet toe. U kunt onze website in principe bezoeken zonder uw identiteit prijs te geven.

Op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft eenieder recht op bescherming van zijn privésfeer en bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. Wij leven deze bepalingen na. Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

In nauwe samenwerking met onze hostingproviders doen wij onze best onze databanken zo goed mogelijk te beschermen tegen toegang door derden en verloren gaan, misbruik en vervalsing.

Bij toegang tot onze websites worden de volgende gegevens opgeslagen in logboekbestanden: IP-adres, datum, tijdstip, browservraag en algemene informatie over besturingssysteem resp. browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme analyses om trends te kunnen herkennen waarmee wij ons aanbod kunnen verbeteren.

Wanneer u vrijwillig contact opneemt, wordt uw e-mailadres opgeslagen in een separate databank die niet gekoppeld wordt aan anonieme logboekbestanden. U kunt uw registrering te allen tijde ongedaan maken.

Onze website bevat links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op of de exploitanten van deze website de wettelijke bepalingen inzake de gegevensbescherming naleven.

 

Gebruik van cookies, cookies beheren en wissen

Op onze website kunnen cookies gebruikt worden die actief zijn zolang u op onze website bent. Wanneer u verder surft op onze website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Wanneer u cookies wilt blokkeren of wissen, kunt u dat doen door uw browserinstellingen aan te passen. Met de meeste browsers kunt u cookies beheren door ze allemaal te accepteren of te weigeren of slechts bepaalde cookies toe te staan. Hoe u cookies beheert en wist, vindt u via de geïntegreerde hulpfunctie van de browser.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De via de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website op te stellen en andere diensten te verzorgen die verband houden met het gebruik van de website en internet. Google kan deze informatie eventueel overdragen aan derden, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer deze derden deze gegevens verwerken in opdracht van Google. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens van Google. U kunt het installeren van cookies beletten door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen (zie boven); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u geregistreerde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en ten behoeve van het hierboven omschreven doel.

 

Copyright

De op onze website vervatte informatie is algemeen toegankelijk gemaakt. Door het downloaden of kopiëren van content, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden worden geen rechten ter zake van de content overgedragen. De auteursrechten en alle overige rechten ter zake van de content, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de websites berusten uitsluitend bij ons of de speciaal genoemde rechthebbenden. Voor reproductie van deze elementen dient vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbenden te worden verkregen.